четвер, 2 лютого 2012 р.

З досвіду роботи

Як навчити дитину думати і творити? У сучасній школі немає предмета, який би цілеспрямовано навчав дітей мислити, мислити як логічно, так і творчо, нестандартно, креативно, евристично. У вік високорозвинутих технологій питання: чого і як треба навчати дітей у школах, щоб вони виходили підготовленими до такого швидкого темпу життя, стає особливо актуальним. Традиційна освіта націлена, перш за все, на передачу знань, на формування компетентних фахівців, що знають свій розділ краще за інших. Ця тенденція обґрунтована: без збереження і освоєння традицій неможливе існування і розвиток цивілізації. Осяяння не приходить на порожнє місце. Тому в навчальному процесі необхідні і елементи «стандартної», ортодоксальної освіти, і елементи, що прищеплюють навички вільного творчого мислення.

Формування особистості творця нового інформаційного суспільства, компетентного, здатного до дії, прийняття самостійних рішень, самореалізації та навчання впродовж життя – потреба сучасного етапу суспільного розвитку. Проблема розвитку творчого мислення, є однією з і перспективних у дослідженнях з філософії, соціології, психології, педагогіки, методики навчання, в т.ч. методики світової літератури. Таким чином, однією із актуальних проблем сьогодення є "Розвиток творчого мислення учнів на уроках світової літератури засобами інноваційних технологій".

Мета моєї роботи: шляхом використання інноваційних технологій розвивати інтелектуальні та творчі особистісні якості учнів з урахуванням їх інтересів, мотивів, системи цінностей; залучення учнів до систематичної творчої, пошукової, експериментальної роботи; виховання активної, компетентної, креативної особистості, яка вміє бачити, ставити і вирішувати нестандартні проблеми.

Я думаю, що інтеграція інноваційних технологій у процесі вивчення світової літератури сприятиме активізації навчально-пізнавальної діяльності, спонукатиме до зростання творчої активності, реалізації творчого потенціалу особистості.

Щоб стимулювати творчу активність школярів засобами художньої літератури, я використовую такі види творчо-розвивальних технологій: технологія критичного мислення; технологія проблемного навчання; проектна технологія; мультимедійні технології; інтерактивні технології; ігрові технології; технологія «шести капелюхів мислення». А також використовую такі методи і прийоми як розвиток творчого інтересу, використання цікавих аналогій, створення ситуацій емоційного переживання, метод відкриття, метод ейдетики, створення ситуації вибору, самостійна дослідницька робота. 
http://svitliteraturu.ucoz.ua/load/moji_prezentaciji/prezentacija_dosvidu_roboti/3-1-0-122 
 

Немає коментарів:

Дописати коментар